Medijacija = zadovoljan klijent

Medijator

o medijaciji

medijacija novi sad

 

Posredovanje ili medijacija je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da  svaki sporni odnos reše putem pregovaranja, naravno uz pomoć jednog ili više medijatora, koji stranama pomaže da postignu sporazum ili dogovor. Jasnije kako bi razumeli definiciju Medijacije  i ulogu medijatora kao treće neutralne, nezavisne i nepristrasne  strane, koja pomaže strankama da dodju do uzajamnog prihvatljivog rešenja objasnićemo u nastavku.

Bitna specifičnost medijacije je da strane zadržavaju za sebe potpunu kontrolu i samo one donose odluku o načinu rešavanja spornog odnosa. Medijator je lice koje pomaže  stranama da utvrde svoje interese.

Medijacija nije obavezna, u svakom momentu stranka može odustati od postupka. Medijator posreduje ali ne nudi rešenje niti donosi odluku. Medijacija je mirno rešavanje sporova u brzom i hitnom postupku, koji je jeftiniji od sudskih troškova gde stranke odlučuju i preciziraju sporazum uz obostrano prihvatljivo rešenje.

Prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak je sam predmet spora koji je centru pažnje.

Medijacija je neformalni postupak, bez obimne dokumentacije, jer ne postoje pravila dokazivanja. Kod medijacije obe strane ili stranke izlaze kao pobednici.

Medijacija je privatan postupak u kome imamo isključenje javnosti. Medijator je obavezan da obezbedi potpuno poverljivi odnos sa strankom.

Bitne karakteristike koje opisuju medijaciju su :

-CENA – jeftiiji od sudskog postupka
-KRAĆI VREMENSKI ROK
-KONTROLA POSTUPKA
-POVERLJIVOST

Medijaciju stranke mogu pokrenuti pre sudskog ili drugog postupka tokom njegovog trajanja ili u toku izvršnog postupka, može je predložiti sud, drugi organ, poslodavac ili javna služba.

Medijacija otpočinje nakon što se medijator sastane sa stranama u sporu, i one se dogovore o medijaciji

Neki od sporova koji se mogu rešiti Medijacijom su:

POTROŠAČKI SPOROVI I SPOROVI U TURIZMU
– MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
– OSIGURANJE
– PRIVREDA
– PORODIČNI ODNOSI

Kada je Medijacija moguća:

– Spor je poverljive prirode i postoji potreba za obezbeđenje tajnosti postupka

– Strane vide svoje strane i interese kao nepomirljive

– Vreme je bitan faktor rešavanja spora

– Rešavanje spora zahteva posebno znanje koje sudije ne poseduju

– Traži se win-win rešenje

– Strane žele da izbegnu velike troškove parničnog postupka, advokata ili veštaka

blog

Poslednje objave

Kako pokrenuti medijaciju?

Medijacija se može pokrenuti pre sudskog ili drugog postupka, tokom njegovog trajanja, ili u toku izvršnog postupka. Medijaciju može predložiti sud, drugi organ, javna služba ili poslodavac. Strane u spornom…

Kod nas je zadovoljstvo klijenta uvek na prvom mestu